Front Page arrow For Reading arrow Tehnilised kirjutised arrow Raadio sagedused
 
 
Front Page
Search
Contact
Equipments
News
For Reading
Qube
Deptors
Gallery
Links
Login
englishestonian

 

Raadio sagedused Print
Dec 05, 2010 at 12:00 AM
Article Index
Raadio sagedused
Personal Mobile Radio 446
Digital Personal Mobile Radio 446
Low Power Device 433
Short Range Device 860

ImageVäljavõte Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest  RTL, 20.06.2003, 72, 1056 Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded lähitoimeseadmete klassile. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuni 2003. a määrus nr 103 

 

 

§13. Nõuded raadiomikrofonide ja invaraadioseadmete kasutamisele 

 

 1. Raadiomikrofonide kasutatavad raadiosagedusalad ja lubatud suurimad kanalisammud on järgmised: 
  1. 37,6–38,6 MHz, kanalisamm 50 kHz
  2. 863–865 MHz, kanalisamm 200 kHz (analoogsüsteemidel lubatud suurim hõivatav sagedusriba 300 kHz). 
 2. Raadiomikrofonide lubatud suurim efektiivne kiirgusvõimsus on 10 mW. 
 3. Invaraadioseadmete tehnilised näitajad on järgmised: 
  1. kasutatav raadiosagedusala 173,350–174,770 MHz;
  2. lubatud suurim efektiivne kiirgusvõimsus 2 mW;
  3. lubatud suurim kanalisamm 50 kHz. 
 4. Invaraadioseadmete kasutamisel raadiosagedusalas 174,000–174,770 MHz tuleb arvestada häirete tekke võimalusega ringhäälingusaatjate poolt. 
 5. Raadiomikrofonide ja invaraadioseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardite EN 300 422-2 (kõikides sagedusalades) ja EN 301 357-2 (sagedusalas 863–865 MHz) nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

 

 

Edasine informatsioon pärineb: http://www.club304.ee...

Eestis lubatud rahvusvahelised vabakasutuse (Citizen Band) lainealad CB 27 · PMR 446 · DPMR 446 · LPD 433 · SRD 860

 Related Items
Poll
Mis või kes on Abakus
  

Random Image